دسته‌بندی: اخبار مسکن

مالیات خانه های خالی در سال 1402
قانون مالیات بر خانه های خالی که از سال 99...